Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

KONKURS OFERT W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE OD 1.04. 2019 CENY REKOMENDOWANE RATOWNICTWO MEDYCZNE

27-02-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 25.02.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe celem zwarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o w rodzaju ratownictwo medyczne od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2020 r.
Harmonogram postępowania:
25.02.2019 – ogłoszenie konkursu
12.03.2019 – składanie ofert
14.03.2019 – otwarcie ofert
22.03.2019 – rozstrzygnięcie konkursu
CENY REKOMENDOWANE RATOWNICTWO MEDYCZNE (z Dyspozytornią Medyczną)
9114 - zespół specjalistyczny – 4 161,50 zł ryczałt
9112 - zespół podstawowy – 3 121,10 zł ryczałt
9152 - wodny zespół podstawowy – 3 121,10 zł ryczałt

Wszystkie aktualności