Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie kapnometru

26-02-2019

Wymagania określone w Zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r odnośnie kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2, spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Są to zarówno  kapnometry z wyświetlaczem numerycznym jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO2 z innymi funkcjami np. z pomiarem po2, czy częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół  ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.

Wszystkie aktualności