Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych niektórych ustaw

01-03-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki informuje, że 28 lutego 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 21 lutego 2019 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych niektórych ustaw, wprowadzająca między innymi zmianę art. 57 w części dotyczącej lekarza systemu. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Wszystkie aktualności