Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

26-02-2019

W związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki informuje, że zostało opublikowane dodatkowe Zarządzenie nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w części dotyczącej zmiany załącznika nr 3 poz. 5.8.2.
Osoba odpowiedzialna:
Danuta Ogrodowczyk- Przewodniczący komisji konkursowej RTM

Wszystkie aktualności