Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Rehabilitacja Lecznicza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

18-05-2017

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Wszystkie aktualności