Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Rehabilitacja Lecznicza

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 marca 2019 r.

08-04-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 39/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie aktualności