Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Świadczenia odrębnie kontraktowane

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot

16-11-2012

Strona z projektem zarządzenia na portalu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5179

Wszystkie aktualności