Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Świadczenia odrębnie kontraktowane

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 17 sierpnia 2018 r.

22-08-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 83/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie aktualności