Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

KOMUNIKAT dla świadczeniodawców w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej o zmianie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów.

24-07-2019

W zarządzeniu nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z późn. zm. zostały wprowadzone zmiany zarządzeniem nr 94/2019/DSOZ z dnia 18 lipca 2019 r.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-942019dsoz,6975.html

Wszystkie aktualności