Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 6 listopada 2019 r.

13-11-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 152/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1522019dsoz,7046.html

Wszystkie aktualności