Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zamknięciem rocznego okresu rozliczeniowego w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne

17.01.2019
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, informuje, że w związku ze zbliżającym się zamknięciem rocznego okresu rozliczeniowego za 2018 rok wzywa do sprawdzenia czy sprawozdali Państwo wszystkie świadczenia za ubiegły rok.
1  2