Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Punkty potwierdzania zleceń (aktualizacja)

26-06-2013

W naszym województwie zlecenia można potwierdzać w punktach:

  • 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, tel. 0-89 53-27-413 , Sala Obsługi Ubezpieczonych, stanowisko nr 2 (na parterze)
  • 82-300 Elbląg, ul. Bema 18, tel. 89 678 77 59 oraz 89 678 77 50
  • 19-300 Ełk, ul. Chopina 15, tel. 89 678 77 85
  • 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 16, tel. 89 648 72 77

Zlecenia w celu potwierdzenia można przesyłać również pocztą.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - (0-89) 53-27-413

Wszystkie aktualności