Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Raporty statystyczne

07-01-2019

Uprzejmie informujemy, że w sprawach związanych z raportami statystycznymi należy się kontaktować z Sekcją Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne telefon kontaktowy (0-89) 678-74-13 email daniel.malanowski@nfz-olsztyn.pl lub izabela.zastocka@nfz-olsztyn.pl

Wszystkie aktualności