Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Uwaga! Dotyczy wydawania kserokopii zrealizowanych zleceń

30-03-2011

W związku z licznymi prośbami o udostępnienie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, informujemy:

Zgodnie z § 11 pkt. 4b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną „za zgodność” wydają punkty realizujące zlecenia.

W związku z powyższym o kserokopie zleceń prosimy zwracać się nie do NFZ ale do świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności