Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wydawanie wyrobów medycznych osobom nieuprawnionym

23-12-2010

W związku z art. 102 ust. 5 pkt. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) przedstawiamy stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, które zostały zrealizowane po zgonie świadczeniobiorcy.
  2. Świadczeniodawca realizujący zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze finansowane ze środków publicznych, ponosi konsekwencje z tytułu wydania przedmiotu umowy osobie nieuprawnionej czy też wydania przedmiotu osobie trzeciej po zgonie osoby, dla której przedmiot był przeznaczony. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości weryfikacji upoważnienia osoby odbierającej przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, bowiem nie uczestniczy na tym etapie w realizacji świadczenia. Świadczeniodawca winien wykazać należytą staranność wydając przedmiot, bowiem w jego interesie leży wydanie zaopatrzenia osobie uprawnionej lub działającej w jej imieniu oraz sprawdzenie czy osoba odbierająca działa w imieniu osoby uprawnionej i legitymuje się dowodem potwierdzającym umocowanie do działania w jej imieniu oraz posiadać wiedzę, iż następstwem zgonu osoby uprawnionej jest wygaśnięcie uprawnienia do otrzymania zaopatrzenia.
  3. Świadczeniodawca profesjonalnie prowadzący działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za realizację umowy i winien dochować należytej staranności wydając przedmioty objęte umową w taki sposób by nie dopuścić do wydania przedmiotu objętego umową osobie nieuprawnionej czy też wydania przedmiotu osobie trzeciej po zgonie osoby dla której przedmiot był przeznaczony
Wszystkie aktualności