Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Rozliczenia z NFZ/Systemy Informatyczne

Formularz dla świadczeniodawców chcących rozpocząć pracę w systemie SIMP

Ankiety dla kobiet objętych objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy

Informacje o komunikatach XML na stronie Centrali NFZ

Stara wersja KS-SWD (nie XML!) 2006.00.1.1 - rozliczenia do 2005r.

Słownik produktów handlowych - chemioterapia wer. 160

Słownik produktów handlowych - chemioterapia wer. 191

Słownik produktów handlowych - chemioterapia wer. 192