Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie PSZ

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało  zmieniające zarządzenie Nr 97/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-972018dsoz,6823.html