Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Uregulowania prawne

Uregulowania prawne

 

Akty prawa krajowego

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1373-t-j,17127716.html

 

 

  1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-1146-t-j,18223342.html

 

 

 

3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.1163) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-1163,18609507.html

 

4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U.2017.1225 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-1225,18611214.html

 

 

5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.1783 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-1783,18633954.html

 

Dokumenty prawa wewnętrznego:

  1. zarządzenie nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392019dsoz,6908.html

zarządzenie nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 roku http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1032019dsoz,6987.html