O Oddziale

drukuj

O Oddziale

Kierownictwo Oddziału

DYREKTOR ODDZIAŁU

Andrzej Zakrzewski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1990). Ukończył zarządzanie opieką zdrowotną w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ubezpieczenia zdrowotne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Pierwszą pracę po  zakończeniu studiów medycznych podjął w Szpitalu Miejskim w Olsztynie w  oddziale i poradni chorób wewnętrznych. Kolejnym etapem pracy zawodowej był Zakład Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w  Olsztynie. Pełnił tam funkcję kierownika pracowni ultrasonografii i  biopsji cienkoigłowej. Następnie rozpoczął pracę w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych – najpierw na stanowisku specjalisty ds. medycznych, potem dyrektora Departamentu Rynku Świadczeń Zdrowotnych i w końcu zastępcy dyrektora ds. medycznych. Po przekształceniu W-MRKCh w  oddział NFZ dalej pełnił tę funkcję, aż do kwietnia 2005 r, kiedy objął stanowisko dyrektora Oddziału.

 

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Daria Lisowska

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w  Krakowie (1979). Ukończyła podyplomowe studium "Pieniądz i Bankowość" na  Uniwersytecie Warszawskim (1998). Rozpoczynała pracę jako referent księgowy w Zakładach Kineskopowych Unitra-Polkolor w Piasecznie (1979), od 1981 r. kierownik działu finansowo-księgowego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Odzieżowego w Krzywańcu, od 1988 r. główny księgowy GPZK, od 1993 r. dyrektor wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, od początku(1998) związana z Warmińśko-Mazurską Regionalną Kasą Chorych (późniejszy Oddział Wojewódzki NFZ) - na stanowisku z-cy dyrektora.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Lilia Wieremiej

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Ukończyła  studium podyplomowe  „Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej – systemy, strategie, metody” – 1996 r.,  w roku 2001 obroniła specjalizację II stopnia z organizacji ochrony zdrowia, uczestniczyła w  wielu kursach doskonalących. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym jako pielęgniarka następnie pracowała  w Studium Medycznym w Opolu oraz w Zespole Szkół Medycznych w Olsztynie jako nauczyciel zawodu. Od roku 1991 pracowała w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zdrowia  początkowo na stanowisku Pielęgniarki Wojewódzkiej, następnie jako z-ca Dyrektora Wydziału. W latach 1999- 2003 Kierownik Wydziału Współpracy ze Świadczeniodawcami w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych, następnie w latach 2003-2007 Naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych, Gospodarki Lekami i Spraw Ubezpieczonych początkowo w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych następnie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Olsztynie, od 2007 r. Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Joanna Dorota Eljasiak

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2003) oraz studiów podyplomowych Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych (2014). Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 roku jako położna w Szpitalu Kolejowym w Olsztynie, by następnie od 2003 roku pełnić funkcję Kierownika Działu Kontaktowania i Rozliczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

 

Sekretariat Dyrektora W-M OW NFZ

  • Tel. 89 678-74-00, 89 533-91-75.
  • Fax. 89 533-96-70

KIEROWNIK DELEGATURY ODDZIAŁU W ELBLĄGU

Anna Szyszka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie. Pracę podjęła w 1977r. w El-Tourist w  Elblągu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Wśród stanowisk, które piastowała wymienić można m.in.: zastępca dyrektora do spraw służb społecznych w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, kierownik Oddziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, a następnie Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W latach 1990-1998 odbyła staże zawodowe w Anglii, Irlandii, Belgii i Danii. Funkcję Kierownika Delegatury w Elblągu pełni od 04 sierpnia 2008r.

KIEROWNIK DELEGATURY ODDZIAŁU W EŁKU

Dorota Łacińska

Absolwentka Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1989). Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2004) oraz wiele kursów doskonalących. W latach 1990-1999 pracowała w SP ZOZ w Ełku, od 1996 roku jako z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych. Od 1999 roku zatrudniona w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych na stanowisku Dyrektora Oddziału w Ełku. Po przekształceniu W-MRKCh w Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ pełni funkcję kierownika Delegatury.