Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Karty Usług

Wydział Organizacyjny

Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki

- Sala Obsługi Klientów

- Stanowisko ds. skarg i wniosków