Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Przydatne druki i formularze

Wzór wniosku o realizację transportu sanitarnego w POZ (transport daleki)

Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Wzór zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Druk skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową - wypełnia lekarz i pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarska kwalifikacja do objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową - wypełnia pielęgniarka środowiskowa

Zaświadczenie lekarskie – dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą „za życiem”

wniosek o weryfikację w systemie e-WUŚ

Udostępnianie informacji dotyczących udzielonych świadczeń