Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

Od 1 lipca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej

Informacja w sprawie kolejki oczekujących osób na leczenie uzdrowiskowe

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dla dzieci

Przeglądarka oczekujących skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Wykaz uzdrowisk do których kierowani są ubezpieczeni warmińsko-mazurskiego OW NFZ

Dziecko w uzdrowisku

Informacje dla ubezpieczonych którzy zostali skierowani na leczenie uzdrowiskowe

Podstawy prawne

Druki do pobrania