Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

e-WUŚ

Czym jest e-WUŚ?

Dlaczego tak ważny jest numer PESEL?

Czy mam prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Ulotki informacyjne nt. systemu e-WUŚ

Ulotka informacyjna dot. e-WUŚ dla studentów