Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Uwaga! Dotyczy wydawania kserokopii zrealizowanych zleceń

Punkty potwierdzania zleceń

Podstawy prawne

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń