Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Jak się leczyć

Rodzicu, zgłoś swoje dziecko do ubezpieczenia

Leczenie dzieci – kiedy z opiekunem

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej

Zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Opieka sprawowana przez położne POZ

Obszar działalności pielęgniarki i położnej POZ

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania