Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność

O oddziale prostym językiem

Komunikat w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących