Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Rehabilitacja Lecznicza

Informacja dotycząca programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

07-06-2023

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że rozpoczął się nabór świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone zostały w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego :Recepta na Ruch”. Umowy na realizację w/w programu pilotażowego będą podpisywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia, według kolejności zgłoszeń.

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860

 

Wszystkie aktualności